Nedko Solakov

Exhibitions/Events Type Date City Country
Vernissage Nedko Solakov «Arbeitdoodles» Kunst und Bau Amtshaus Helvetiaplatz opening 04.10.2019 Zürich
Schweiz
CH
Nedko Solakov Exhibition 25.04.2015 to 31.01.2016 Salzburg
Austria
AT
Nedko Solakov Exhibition 30.08.2014 to 01.11.2014 Zürich
Switzerland
CH
Sarah Ortmeyer, Nedko Solakov Exhibition 25.02.2012 to 03.06.2012 Gent
Belgien
BE
Nedko Solakov Exhibition 07.10.2011 to 08.02.2012 Trento
Italy
IT
Nedko Solakov Exhibition 21.09.2011 to 20.11.2011 Birmingham
United Kingdom
GB
Nedko Solakov Exhibition 20.05.2010 to 03.10.2010 Rom
Italy
IT
Nedko Solakov Exhibition 12.07.2009 to 01.11.2009 Darmstadt
Germany
DE
Nedko Solakov Exhibition 28.02.2009 to 10.05.2009 St. Gallen
Schweiz
CH
Nedko Solakov Exhibition 20.09.2008 to 16.11.2008 Bonn
Germany
DE
Nedko Solakov Exhibition 06.10.2006 to 18.11.2006 Zürich
Switzerland
CH
Dan Perjovschi, Nedko Solakov Exhibition 13.04.2006 to 20.05.2006 New York
United States
US
Nedko Solakov Exhibition 04.11.2005 to 23.12.2005 Paris
France
FR
Nedko Solakov Exhibition 02.09.2005 to 13.11.2005 Zürich
Schweiz
CH
Nedko Solakov Exhibition 16.04.2004 to 20.06.2004 Malmö
Sweden
SE
Nedko Solakov Exhibition 16.04.2004 to 22.08.2004 Malmö
Sweden
SE
Nedko Solakov Exhibition 13.12.2003 to 07.03.2004 Luxembourg
Luxemburg
LU
Nedko Solakov Exhibition 10.10.2003 Florenz
Italy
IT
Julie Mehretu, Nedko Solakov, Hans Stalder Exhibition 18.10.2002 to 01.12.2002 Thun
Schweiz
CH
Nedko Solakov Exhibition 07.09.2002 to 27.10.2002 Amsterdam
Netherlands
NL
Nedko Solakov Exhibition 07.07.2002 to 01.09.2002 Ulm
Germany
DE
Nedko Solakov Exhibition 05.05.2002 to 25.05.2002 Berlin
Germany
DE
Nedko Solakov Exhibition 04.05.2002 to 16.06.2002 Berlin
Deutschland
DE
Nedko Solakov Exhibition 05.06.2000 to 03.09.2000 Frankfurt/M
Germany
DE
Nedko Solakov Exhibition 20.11.1998 to 24.12.1998
Show more

Advertisement